مزایای عمومی سرمایه گذاری در مناطق آزاد:
1- ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
2- ورود کالا از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
3- ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.
4- کالاهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می شوند می توانند بدون هر گونه تشریفات از کشور خارج شوند.
5- مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه، حق استفاده از قسمتهای آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید
6- صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند.
7- در صورتیکه پردازش کالاهای وارد شده به منطقه بمیزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.
8- وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر هواهد شد به دیگران واگذار نمایند، در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
9- مدیریت هر منطقه مجاز هست حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند.
10- کلیه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات واردات مستثنی می باشند. واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
11- واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند(د) تبصره(25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هر گونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.
12- کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول ضوابط قیمت گذاری نمی باشد.

 
مزایای سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار:

ظرفیت های و زیرساخت های موجود

تنها بندر اقیانوسی ایران با تسهیلات و تجهیزات لازم با قابلیت پهلوگیری شناور های اقیانوس پیما و داشتن تسهیلات پسکرانه ای مناسب
کوتاه ترين راه ارتباطي به کشور های آسياي مرکزي و افغانستان به درياهاي آزاد
کوتاه ترین مسیر ترانزیتی محور شرق ایران
مجاورت با خط لوله گاز صلح (ايران- پاکستان- هند)
داشتن منابع عظيم شيلات دريايي و امکانات پرورش آبزیان
داشتن زيرساخت‌هاي جاده‌اي، انرژي و مخابراتي


جاذبه های سرمایه گذاری
بهره گیری از ظرفیت ترانزیتی محور شرق
ظرفیت تبدیل شدن به هاب شبکه توزیع منطقه ای و ترانزیتی مواد و کالا برای استان ها و کشورهای منطقه
پتانسیل صادرات مجدد برای کشورهای منطقه (آسیای میانه، عمان، افغانستان، پاکستان)
تنها بندر اقیانوسی کشور و مناسب پهلوگیری شناورهای اقیانوس پیما
امکان بهره گیری از خط لوله هفتم سراسری (خط لوله صلح)
تمایل رقابتی کشورهای همسایه برای سرمایه گذاری در منطقه مبتنی بر زنجیره ارزش
بهره گیری از تصمیم سیاسی دولت برای ایجاد هاب سوم پتروشیمی، صنعت فولاد و خودرو در منطقه
فرصت های سرمایه گذاری در موضوعات شیلاتی و آبزیانی دریائی و مهارت های محلی در این زمینه
وجود چهار دانشگاه در منطقه (دانشگاه علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه بین المللی چابهار و دانشگاه علمی کاربردی)
برخورداری از نیروی کار جوان و مستعد


مزیت های رقابتی درمنطقه آزاد چابهار
 
تخفیف در هزینه های انبارداری و استفاده از تجهیزات بندری برای کانتینرهایی که با شناور به منطقه آزاد وارد می شوند.
تخفیف در هزینه انبارداری کالاهای صادراتی و ترانزیتی ورودی به منطقه آزاد
تخفیف حمل از مبداء به میزان 10% ارزش سیف کالا
تخفیف در نمایندگی و خدمات پس از فروش به میزان 10% ارزش CIF کالا
تخفیف در هزینه گشایش اعتبار اسنادی (LC ) از طریق یکی از بانک های مستقر در منطقه آزاد به میزان 25% ارزش CIF کالا
ارائه تسهیلات مناسب جهت واردات کالا به صورت تجاری
ارائه تسهیلات در خصوص مابه التفاوت هزینه حمل کالا
مهم ترین بندر اقیانوسی ایران با دسترسی به راه های زمینی
نزدیک ترین مسیر به کشورهای افغانستان و آسیای میانه برای ترانزیت کالا
دسترسی به امکانات حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه چابهار
قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ در اسکله های موجود
پایین بودن تمامی تعرفه ها در مقایسه با مناطق آزاد مشابه و دسترسی به سرد خانه 5 هزار تنی و انبارهای بزرگ مسقف
نزدیكی به مراکز بین المللی ساخت و تعمیر کشتی
دسترسی آسان به مواد معدنی گوناگون در شرق ایران
دسترسی به منابع فراوان آبزیان در دریای عمان و اقیانوس هند در رابطه با ایجاد و توسعه صنایع شیلاتی
مشوق های صادراتی و وارداتی برای صنایع تولیدی صادرات گرا مانند مونتاژ اتومبیل و وسایل الكترونیكی