مولوی عبدالحمید نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه اهل تسنن زاهدان 1393/08/28
معاونین سازمان محیط زیست بازدید معاونین و مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست از شهرک پتروشیمی 1393/09/14
مهندس ترکان بازدید مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 1393/09/30
متانول بدر شرق کلنگ زنی یکی از واحدهای پنجگانه تولید متانول 1394/01/27
ماهشهر بازدید مدیران ارشد دولتی، نماینده و معتمدین محلی چابهار از منطقه ویژه پتروشیمی ماهـشهر 1394/03/20
همایش BLT همایش آشنایی با مناقصه پکیج برق وبخار شهرک پتروشیمی مکران به روش BLT- هتل سیمرغ تهران 1394/03/23