نام شرکت مجری طرح سرمایه گذار طرح مدیرعامل تلفن تماس
گسترش صنایع شيميايي سینا شركت گسترش انرژی پاسارگاد GTO آقاي حسيني 021-26709607
مجتمع بدرشرق شستان GTO آقاي ابوطالبي 021-88618814
پتروشيمي آریا شركت پتروفرهنگ GTO آقاي آژنگ 021-86085482
صنایع مینوی نصر شركت نساجي اكباتان  متانول آقاي بهبهاني 021-88505524
سوخت پاک مکران شركت اندیش گران توسعه تجارت ایرانیان متانول-آمونياك آقاي تحيري 021-88656222
متانول فجر خلیج فارس شركت پتروشيمي خليج فارس متانول آقاي رستمي 021-88826324
آب نیروی مکران شركت توسعه پتروشيمي نگين مكران یوتیلیتی آقاي مهتدي 021-88104491
متانول آمونیاک تفتان شركت پتروفرهنگ GTO آقاي معاضدي 021-86085482