جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص)، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید: 1) موضوع مناقصه: فنسکشی پیرامونی مجموعۀ شهرک پتروشیمی مکران به طول تقریبی 14 کیلومتر 2) مدت و محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، منطقۀ آزاد چابهار، پیکرۀ هشتم صنایع سنگین، شهرک پتروشیمی مکران - 6 ماه شمسی. 3) رتبه و رشته پیمانکاری: شرکت‌های برخوردار از رتبه یک، دو و سه رشته ابنیه یا راه و باند.