جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص)، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید: 1) موضوع مناقصه: فنس‏کشی پیرامونی مجموعۀ شهرک پتروشیمی مکران به طول تقریبی 14 کیلومتر 2) مدت و محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، منطقۀ آزاد چابهار، پیکرۀ هشتم صنایع سنگین، شهرک پتروشیمی مکران - 6 ماه شمسی. 3) رتبه و رشته پیمانکاری: شرکت‌های برخوردار از رتبه یک، دو و سه رشته ابنیه یا راه و باند.

شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص)، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید: 1) موضوع مناقصه: آماده سازی عرصه، تامین نهال درخت و درختچه، کاشت و نگهداری در دوره تثبیت (3 ماهه) فضای سبز شهرک پتروشیمی مکران. 2) مدت و محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، منطقۀ آزاد چابهار، پیکرۀ هشتم صنایع سنگین، شهرک پتروشیمی مکران - 12 ماه تقویمی. 3) رتبه و رشته پیمانکاری: شرکت‌های با موضوع فعالیت مرتبط و دارای گواهی صلاحیت از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص)، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید: 1) موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه خودرو آمبولانس باتجهیزات مربوطه. 2) مدت تحویل: شش ماه تقویمی. 3) شرایط شرکت کنندگان: شرکت‌های تولید کننده آمبولانس داخل کشور

شرکت آب نیروی مکران (سهامی خاص)، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید: 1) موضوع مناقصه: احداث ساختمان کارگاه شرکت آب نیروی مکران. 2) مدت و محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، منطقۀ آزاد چابهار، پیکرۀ هشتم صنعتی، شهرک پتروشیمی مکران - 18 ماه تقویمی. 3) رتبه و رشته پیمانکاری: شرکت‌های دارای رتبه 1، 2 و یا 3 در رشته ابنیه

شرکت پترو عمران، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید: 1- موضوع مناقصه:تهیه مصالح ، حمل و اجرای جدول ها ، کانیوها، رفوژها و پیاده رو سازی شهرک پتروشیمی مکران به طول تقریبی 25 کیلومتر. 2- مدت و محل اجرای پروژه : استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان چابهار ، منطقه آزاد چابهار ، پیکره هشتم صنعتی ، شهرک پتروشیمی مکران –مدت اجرای کار 6 ماه شمسی

شرکت پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید: موضوع مناقصه: تهیه مصالح ، حمل و اجرای جدول ها ، کانیوها، رفوژها و پیاده رو سازی شهرک پتروشیمی مکران به طول تقریبی 25 کیلومتر. مدت و محل اجرای پروژه: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار، منطقه آزاد چابهار، پیکره هشتم صنعتی، شهرک پتروشیمی مکران