دوره آموزشی بازرسی حین سرویس ، تغییر و تعمیرات مخازن ذخیره
بر اساس استاندارد API 653


مدرس : مهندس یوسف اکبری (مشاهده رزومه)


مهندس ارشد بازرسی فنی  در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
مولف کتاب های بازرسی فنی
مدرس دوره های API PLANT INSPECTION و ASME


محل دوره: شرکت پتروشیمی مکران

تاریخ برگزاری: 24 لغایت 27 آذر ماه 97
( بعد از ظهر ها  14 الی 20)

هدف دوره:
هدف از این دوره آموزش اصول و ضوابط بازرسی حین سرویس، تغییر، تعمیرات و بازسازی مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 653 می‌باشد.

محتوای دوره :
• تعاریف مورد استفاده در مخازن ذخیره , بازرسی , تعمیر , تغییرات حین سرویس
• ارزیابی های لازم بر اساس مشاهدات و برداشت داده ها از مخازن ذخیره و مناسب بودن ادامه سرویس بهره برداری با توجه به حضور عیوب
• ارزیابی شکست ترد در مخازن ذخیره                                          
• بازرسی فنی های مورد نیاز
• متریال
• الزامات طراحی در خصوص بازسازی مخازن ذخیره
• تغییر و تعمیرات مربوط به مخازن ذخیره
• بازسازی مخازن ذخیره
• آزمون ها و تست های مورد نیاز
• مارکینگ و لوح شناسایی
• نشست مخازن ذخیره
• چک لیست های مورد نیاز برای بازرسی داخلی و خارجی مخزن
• آزمون های مورد نیاز برای ارزیابی صلاحیت مفسر و اپراتور آزمون های غیرمخرب کف مخزن
• سایر موارد: مخازن از جنس فولاد ضد زنگ , فولاد داپلکس)دو فازی( و...