آگهي فراخوان عمومي
برای شناسائي و انتخاب سرمايه گذار جهت سرمایه گذاری در پروژه احداث مخازن ذخیره و خط لوله انتقال متانول پارک پتروشیمی مکران (چابهار)

شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران( سهامی خاص) زیر مجموعه شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران جهت سرمایه گذاری در پروژه احداث مخازن ذخیره و خط لوله انتقال متانول پارک پتروشیمی مکران واقع در استان سیستان و بلوچستان - چابهار به شرح کلیات مندرج در جدول زیر از متقاضیان با توانمندی مالی مناسب دعوت بعمل می آورد. سرمايه‌گذاران و متقاضيان حقیقی/ حقوقی واجد شرایط كه مایل به سرمایه گذاری در پروژه مذکور می‌باشند، با مراجعه به وب سایت www.mokran.ir اطلاعات مربوط به پروژه، اسناد فراخوان و دستورالعمل های مربوطه را دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 به آدرس تهران – خیابان قائم مقام فراهانی- خیابان آزادگان- پلاک17 مدیریت سرمایه گذاری و یا پست الکترونیکی info@mokran.ir ارسال نمایند.


شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران پس از ارزیابی متقاضیان براساس معیارهای تعیین شده این شرکت، نسبت به رد یا قبول هر یک از درخواست ها محق خواهد بود و ارائه درخواست برای متقاضی هیچگونه حقی را ایجاد نخواهد نمود.