کاتالوگ فارسی شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران/ آخرین به روز رسانی: پاییز ۱۴۰۲