-5809744193797602437121

به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران علی‌رضا منیری؛ مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران ضمن ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع اظهار کرد: خط لوله گاز به شهرک پتروشیمی مکران رسیده و شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران نیز تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا در *اواخر سال 1403*، قطب سوم پتروشیمی کشور، اولین پارت محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه نماید.
مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران اعلام کرد: بیش از 70 درصد پهنه 1200 هکتاری شهرک پتروشیمی مکران جهت سرمایه‌گذاری و ساخت مجتمع‌های پتروشیمی واگذار شده و براساس یکی از مصوبات بازدید رئیس جمهور محترم در اردیبهشت ماه امسال، 600 هکتار دیگر در ضلع شمالی شهرک با هدف توسعه متوازن زنجیره پایین دست پتروشیمی نیز در آینده‌ای نزدیک به شهرک پتروشیمی مکران اضافه خواهد شد.