بندر شهید بهشتی تنها بندر اقیانوسی ایران است. مساحت آن 254 هکتار و مساحت محوطه بارانداز آن 16هکتار میباشد. در این بندر در حال حاضر 30000 مترمربع سالن مسقف برای انبار مرسولات وجود دارد.