مشوقهای بندر شهید بهشتی

  • 80 % تخفیف برای کلیه کالاهای وارده به بندر و امور مربوط به کشتی ها
  • 90 % تخفیف در بارگیری و هزینه بارگیری کانتینر (THC) برای کشتی های لاینر
  • 80 % تخفیف برای متوقف بودن کشتی ها در نزدیکی آبهای سواحل منطقه
  • 60٪ تخفیف برای هدایت کشتیها، هزینه های یدک کشی و لایروبی برای خطوط حمل و نقل دریایی
  • 75% تخفیف برای انبارداری کانتیرهای وارداتی و 85 % تخفیف برای انبار داری کانتینرهای صادراتی
  • ارائه تخفیف تدریجی برای THC خطوط حمل و نقل
  • واگذاری زمین و انبار در قالب قرارداد اجاره بلند مدت و کوتاه مدت با قیمت های رقابتی به متقاضیان و سرمایه گذاران
  • عدم افزایش نرخ اجاره بها برای زمین و انبار واگذار شده به مدت 5 سال