زیرساخت‌های عمرانی و امور زیربنایی

 • جاده‌های دسترسی و خیابان‌ها
 • آب، برق و خطوط ارتباطی دوران ساخت
 • فضای سبز دور سایت و کریدورها
 • سیستم کنترل سیلاب
 • فنس‌کشی شهرک

خطوط لوله انتقال گاز متان

 • خط لوله 56 اینچ به طول تقریبی 201 کیلومتر
 • خط لوله 42 اینچ به طول تقریبی 44 کیلومتر
 • خط لوله 20 اینچ به طول تقریبی 20 کیلومتر
 • خط لوله 16 اینچ به طول تقریبی 25 کیلومتر

کریدور خطوط لوله انتقال محصولات، مخازن ذخیره سازی، خطوط ارتباطی و اسکله‌ها در مرحله اول

 • کریدور انتقال محصولات
 • مخازن ذخیره‌سازی
 • خطوط ارتباطی و اسکله‌های بار گیری
 • مخازن میانی
 • ساختمان‌های غیرصنعتی
 

 

 

 

سرویس‌های جانبی - یوتیلیتی مرکزی در مرحله اول

 • واحد برق و بخار
 • واحد جداسازی و فشرده‌سازی هوا
 • واحد تصفیه آب
 • واحد تصفیه فاضلاب و زباله‌سوز
 • واحد برج خنک‌کن
 • واحد آبگیر و آب شیرین‌کن
 • واحد آفسایت
 • ایستگاه تقلیل فشار گاز
 • ساختمان‌های غیر صنعتی