الزامات HSE بازدید کنندگان شهرک پتروشیمی مکران

 1. به مقررات HSE توجه فرمایید.
 2. با سرعت مجاز۳۰  کیلومتر بر ساعت در  شهرک پتروشیمی مکران تردد نمایید.
 3. ورود افراد و خودروها بدون اجازه مسئولین به محوطه‌های کارگاهی ممنوع می‌باشد.
 4. صرفاً در محل‌های تعیین شده توسط مسئولین حضور داشته باشید.
 5. از مسیرهای ایمن تردد نمایید.
 6. میانبر نزنید، طبق قاعده عمل کنید.
 7. در تمامی سطح سایت از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.
 8. هشدارهای ایمنی نفرات HSE را جدی بگیرید.
 9. محیط بازدید را پاکیزه نگه داشته و محیط زیست را آلوده نکنید.
 10. از استعمال دخانیات و روشن نمودن آتش در شهرک خودداری نمایید.
 11. از دست زدن به دستگاه‌ها و تجهیزات بدون هماهنگی خودداری نمایید.
 12. به خطوط زرد اطراف ماشین آلات توجه نموده و فاصله مناسب از دستگاه را رعایت نمایید.
 13. هرگونه شرایط نا ایمن را فوراً گزارش کنید.
 14. از پرتاب کردن اشیاء خودداری نمایید.

مدیریت HSEQ شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران

[html_block id="258"]