ﺭﺎـﻬـﺑﺎـﭼ

سومین قطب پتروشیمی ایران

بعد از ماهشهر و عسلویه

ﻥﺍﺮﮑﻣ ﯽﻤﯿﺷﻭﺮﺘﭘ کﺮﻬﺷ ﻝﻭﺍ ﺯﺎﻓ ﻥﺍﺭﺍﺬﮔ‌ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ

شرکت تجاری بازرگانی شستان

گسترش انرژی پاسارگاد

گروه باختر

گسترش و نوسازی صنایع نفت پارسیان

هلدینگ خلیج فارس

پترو فرهنگ

اوره آمونیاک اردیبهشت

ﻥﺍﺮﮑﻣ ﻦﯿﮕﻧ ﯽﻤﯿﺷﻭﺮﺘﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﯼﺎﻫ‌ﺵﺯﺭﺍ

م: مسئولیت اجتماعی

ک: کرامت انسانی

ر: رعایت ارزش‌های اسلامی

ا: ایمنی و سلامت

ن: نتیجه‌گرایی

مــکـــران

ﺖﺴﯾﺯ ﻂﯿﺤﻣ ﻭ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻝﺎﺒﻗ ﺭﺩ ﻪﻧﻻﻮﺌﺴﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

تعهد در قبال حفظ محیط زیست

تلاش در جهت کاهش فقر از طریق فعالیت‌های مولد

تلاش در راستای ظرفیت‌سازی تجارت

تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی

تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان

تعهد در قبال توسعه صنعت پاک

تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تأمین رفاه عمومی

تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت های زیان‌آور برای آب، خاک و هوا

تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها

تعهد در قبال توسعه پایدار

ﻥﺍﺮﮑﻣ ﯽﻤﯿﺷﻭﺮﺘﭘ کﺮﻬﺷ ﻝﻭﺍ ﺯﺎﻓ ﯽﺘﺧﺎﺳﺮﯾﺯ ﯼﺎﻫ‌ﺡﺮﻃ

طرح یوتیلیتی: وسعت 106 هکتار

طرح مخازن: وسعت 20 هکتار

خطوط لوله: خط لوله آب22.6 و خط لوله متانول 31.6 کیلومتر

طرح ساختمان‌های غیرصنعتی: 10 هکتار

:HSE طرح

به وسعت 10 هکتار

درباره شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران (سهامی خاص)

شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام مبنی بر توسعه و آبادانی سواحل مکران و نیز مصوبه هیات دولت مبنی بر ساخت و ایجاد سومین قطب پتروشیمی کشور در منطقه آزاد چابهار، با هدف توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه آزاد چابهار (اراضی شهرک پتروشیمی مکران) تاسیس گردید. این شرکت، نقش توسعه‌دهنده اصلی (Master Developer) شهرک پتروشیمی مکران را در منطقه آزاد چابهار بر عهده دارد و علاوه بر مدیریت شهرک، وظیفه تامین‌ زیرساخت‌های مورد نیاز (یوتیلیتی) دوران ساخت و بهره‌برداری برای طرح‌های سرمایه‌گذاران (Sub-Developers) مستقر در شهرک را بر عهده دارد.

چابهار؛ سومین قطب پتروشیمی ایران

با توجه به محدودیت‌های توسعه صنایع پتروشیمی در دو هاب پتروشیمی ماهشهر و عسلویه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مطالعات جامع و بررسی‌های فنی، منطقه آزاد چابهار را برای توسعه صنایع پتروشیمی در سومین قطب پتروشیمی کشور انتخاب نمود که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و منع سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در واحدهای پتروشیمی، شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران تاسیس گردید.

آخرین اخبار

چرا سرمایه‌گذاری در مکران؟

تاکیدات رهبری بر آبادانی مکران

وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی

دسترسی مستقیم به آب‌‏های آزاد

واقع در یکی از کریدورهای اصلی جهان

وجود نیروی انسانی مستعد

مورد توجه مسئولین عالی رتبه کشوری

فاصله کوتاه‌تر تا بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی

وجود زیرساخت‌های لازم

برای اطلاعات بیشتر می توانید کاتالوگ ما را بخوانید

[html_block id="258"]