تاکید مشاور رییس‌جمهور بر فعالیت همزمان تاسیسات در شهرک پتروشیمی مکران

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر فعالیت دیگر تاسیسات در شهرک پتروشیمی به عنوان محور اصلی فعالیت های اقتصادی و صنعتی منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار تاکید کرد.

Continue reading