آدم‌های مهم!

برای صرف غذا به یکی از رستوران های چابهار رفتم. پشت سر من چندتا ماشین شیشه دودی با تیم اسکورت و ماشین پلیس وارد محوطه رستوران شدن. میدو...

Continue reading