امضای تفاهم‌نامه سه جانبه پتروشیمی مکران، منطقه آزاد چابهار و JJC چین (فدراسیون صنعت نفت و پتروشیمی چین)

تفاهم نامه احداث پارک پتروشیمی در چابهار، امروز (چهارشنبه) میان سازمان منطقه آزاد چابهار، فدراسیون صنعت شیمی و پتروشیمی چین و مجتمع پتر...

Continue reading