مدیرعامل پتروشیمی بدر شرق: به دنبال تکمیل زنجیره ارزش هستیم/ 5 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در پروژه‌ی پیشروی شهرک پتروشیمی مکران

مدیرعامل پتروشیمی بدر شرق گفت: یکی از مزایای مجتمع پتروشیمی بدر شرق نسبت به سایر پتروشیمی‌ها این است که این پتروشیمی در ابتدای اقیانوس ...

Continue reading