پروژه‌های HSE

پروژه‌های تعریف شده در راستای ایفای تعهدات به سازمان محیط زیست شامل موارد ذیل می‌باشد

  • پروژه احداث مرکز مدیریت پسماند و Landfill
  • تامین ماشین‌آلات و تجهیزات HSE
  • احداث مرکز آموزش HSE
  • احداث ایستگاه‌های پایش آنلاین آلاینده‌های زیست‌محیطی
  • انجام تعهدات مسئولیت اجتماعی و زیست‎‌محیطی
[html_block id="258"]