پروژه احداث ساختمان‌های غیرصنعتی

احداث ساختمان‌های ارائه دهنده خدمات غیرصنعتی شامل:

ساختمان اداری

نمازخانه

رستوران

کارگاه و انبار مرکزی

آتش‌نشانی

بهداری

انبار مواد شیمیایی

آزمایشگاه

خدمات ورودی

نگهبانی

مهمانسرا

با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان

 

 میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل‌ ساختمان‌های غیرصنعتی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

س. غ. ص. یوتیلیتی ۲۱.۴۳%
مهندسی ۶۰.۰۹%
خرید ۱۹.۰۲%
ساختمان، نصب و راه‌اندازی ۲۵.۰۵%
س. غ. ص. HSE 20.72%
مهندسی ۴۴.۲۴%
خرید ۱۸.۹۳%
ساختمان، نصب و راه‌اندازی ۲۳.۳۴%
ساختمان مهمانسرا ۸۸.۶۸%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

ساختمان‌های غیرصنعتی یوتیلیتی

 

 

۲۱.۴۳ %

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

مهندسی

۶۰.۰۹ %

خرید

۱۹.۰۲ %

ساختمان و نصب و راه‌اندازی

۲۵.۰۵ %

ساختمان‌های غیرصنعتی HSE

20.72 %

1403/12/29

مهندسی

 

 

۴۴.۲۴ %

 

 خرید

 

 

 ۱۸.۹۳ %

 

 ساختمان، نصب و راه‌اندازی

 

 

 ۲۳.۳۴ %

 

 ساختمان مهمانسرا

 

 

 ۸۸.۶۸ %

 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

[html_block id="258"]