مجتمع پتروشیمی اوره آمونیاک اردیبهشت - منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)

این مجتمع مشتمل بر احداث یک واحد تولید اوره و آمونیاک با ظرفیت اسمی ۱۰۷۳ کیلو تن اوره و ۶۷۷ کیلو تن آمونیاک در سال در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در شهرک پتروشیمی مکران می‌باشد.
خوراک مورد نیاز این واحد شامل گاز طبیعی (متان) به میزان ۷،۰۰۰ متر مکعب در روز بوده که از طریق انشعاب اختصاصی از خط لوله هفتم سراسری (خط لوله صلح) تامین خواهد شد.
سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت احداث واحد اوره آمونیاک ۴۸۰ میلیون یورو برآورد گردیده است

1073
ظرفیت تولید اوره [کیلو تن/ سال]
۶۷۷
ظرفیت تولید آمونیاک [کیلو تن/ سال]
۳۰
مساحت طرح