خطوط انتقال آب و متانول

احداث خطوط لوله انتقال آب و متانول با هدف انتقال آب از آب شیرین‌کن به شهرک پتروشیمی مکران و انتقال متانول از مخازن میانی واقع در شهرک به مخازن ذخیره‌سازی واقع در بندر شهید بهشتی با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان

این پروژه، شامل دو بخش اصلی می‌باشد:

  1. پروژه احداث خط لوله انتقال آب
  2. پروژه احداث خط لوله انتقال متانول

پروژه احداث خط لوله انتقال آب

فاز اول پروژه احداث خط لوله انتقال آب شامل احداث یک خط لوله از جنس پلی اتیلن با قطر ۱۲۰۰ میلیمتر و به طول تقریبی ۲۶ کیلومتر از محل تاسیسات آبگیر و آب شیرین‌کن واقع در منطقه رمین به شهرک پتروشیمی مکران می‌باشد

پروژه احداث خط لوله انتقال متانول

فاز اول پروژه احداث خط لوله انتقال متانول شامل احداث یک خط لوله فولادی با سایز ۲۴ اینچ و به طول تقریبی ۳۲ کیلومتر از محل مخازن میانی واقع در شهرک پتروشیمی مکران به مخازن ذخیره‌سازی متانول واقع در بندر شهید بهشتی می‌باشد.
میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل‌ خطوط لوله انتقال آب و متانول به شرح جدول ذیل می‌باشد:

پروژه احداث خط لوله انتقال آب ۸۸.۹۹%
مهندسی ۹۹.۵۵%
خرید ۱۰۰%
پروژه احداث خط لوله انتقال متانول ۷۰.۸۶%
مهندسی ۹۷.۱۵%
خرید ۸۵.۴۴%
ساختمان، نصب و راه‌اندازی ۴۸.۱۱%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

خط لوله انتقال آب

سهند سازه البرز

طرح‌اندیشان

۸۸.۹۹ %

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مهندسی

۹۹.۵۵ %

۱۴۰۱/۰۸/۲۴

خرید

۱۰۰ %

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

خط لوله انتقال متانول

سهندسازه البرز

طرح‌اندیشان

۷۰.۸۶ %

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مهندسی

۹۷.۱۵ %

۱۴۰۱/۰۸/۲۴

خرید

۸۵.۴۴ %

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ساختمان، نصب و راه‌اندازی

۴۸.۱۱ %

۱۴۰۳/۰۶/۳۱