جانشین مدیرعامل ساتا: دو ویژگی مطالعات زیست‌محیطی و مطالعات اجتماعی، پتروشیمی مکران را متمایز کرده است

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران، امیر سرتیپ امیر امیری، جانشین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در...

Continue reading