مدیرعامل شرکت پتروشیمی مکران از اختصاص امکانات این مجتمع برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان خبر داد

علیرضا منیری ابیانه گفت: تمام مجموعه پتروشیمی مکران در خدمت مردم سیل‌زده جنوب بلوچستان است تا در چنین شرایطی بتواند همراه مردم باشد و گوشه ای از آلام مردم را کاهش دهد.

ادامه مطلب