احداث مخازن میانی و ذخیره‌سازی و اسکله‌های صادراتی

متانول تولیدی واحدهای پتروشیمی جهت ذخیره‌سازی و صادرات ابتدا به مخازن بافر تانک واقع در شهرک پتروشیمی مکران ارسال و از آنجا از طریق پمپ‌های انتقال به سمت مخازن ذخیره‌سازی واقع در بندر شهید بهشتی پمپ می‌شوند و سپس در زمان‌های تعیین شده برای صادرات از طریق پمپ‌های انتقال به اسکله منتقل شده و از طریق بازوهای بارگیری به کشتی منتقل می‌گردند. این طرح با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان در حال اجرا می‌باشد.

این طرح شامل دو پروژه اصلی است:

  1. پروژه احداث مخزن میانی (داخل شهرک)
  2. پروژه احداث مخازن ذخیره‌‌سازی متانول و تجهیزات بارگیری (بندر شهید بهشتی)

پروژه احداث مخزن میانی

فاز اول پروژه احداث مخازن میانی شامل احداث یک مخزن با ظرفیت عملیاتی ۱۵،۰۰۰ مترمکعب به همراه تاسیسات مربوطه می‌باشد که در زمینی به مساحت حدود ۳.۵ هکتار واقع در شهرک پتروشیمی مکران در حال احداث می‌باشد. متانول تولیدی واحدهای پتروشیمی بصورت روزانه به مخزن بافر منتقل و از طریق پمپ‌های انتقال بصورت مداوم به سمت بندر شهید بهشتی پمپ می‌شوند. با توجه تولید روزانه حداکثر ۵،۰۰۰ متر مکعب متانول در روز توسط هر واحد پتروشیمی هر یک از این مخازن حداکثر گنجایش دریافت محصولات ۳ واحد را خواهد داشت
میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل فاز اول پروژه‌ احداث مخازن میانی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

پروژه احداث مخازن میانی ۴۳.۰۹%
مهندسی ۹۲.۹۵%
خرید ۳۶.۰۶%
ساخت، نصب و راه‌اندازی ۴۲.۹۹%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

مخزن میانی اول

امید پارس

طرح اندیشان

۴۳.۰۹ %

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مهندسی

۹۲.۹۵ %

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خرید

۳۶.۰۶ %

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ساخت، نصب و راه‌اندازی

۴۲.۹۹ %

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

پروژه احداث مخازن ذخیره‌‌سازی متانول و تجهیزات بارگیری

متانول تولیدی واحدهای پتروشیمی جهت ذخیره‌سازی به مخازن ذخیره متانول واقع در بندر شهید بهشتی با ظرفیت عملیاتی هر مخزن ۶۸،۰۰۰ مترمکعب منتقل می‌شوند با توجه به سناریو تعریف شده جهت بارگیری متانول و مدت زمان مورد نیاز جهت پهلوگیری، بارگیری و ترخیص کشتی از اسکله در کل تعداد ۴ مخزن برای ۶ واحد متانول در نظر گرفته شده که در حال حاضر احداث ۳ مخزن در دستور کار قرار گرفته است.
میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل‌ مخازن ذخیره‌سازی اول تا سوم به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مخزن ذخیره‌سازی اول و دوم ۳۹.۱۸%
مهندسی ۸۴.۱۶%
خرید ۳۵.۵۳%
ساختمان، نصب و راه‌اندازی ۳۴.۴%
مخزن ذخیره سوم ۲۴.۷۸%
خرید ۴۱%
ساختمان، نصب و راه‌اندازی ۵%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

مخزن ذخیره‌سازی اول و دوم

رامپکو

طرح‌اندیشان

۳۹.۱۸ %

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مهندسی

۸۴.۱۶ %

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خرید

۳۵.۵۳ %

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ساختمان، نصب و راه‌اندازی

۳۴.۴۰ %

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مخزن ذخیره سوم

رامپکو

طرح‌اندیشان

۲۴.۷۸ %

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

خرید

۴۱.۰۰ %

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ساختمان، نصب و راه‌اندازی

۵.۰۰ %

۱۴۰۳/۱۱/۳۰