تامین سرویس‌های جانبی

احداث واحدهای تامین سرویس‌های جانبی مورد نیاز واحدهای پتروشیمی شامل برق و بخار، آبگیر، آب شیرین‌کن، تاسیسات آفسایت و اینترکانکتینگ و تصفیه پساب در زمینی به مساحت ۱۰۶ هکتار با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان در زمینی به مساحت ۱۰۶ هکتار در مجتمع یوتیلیتی متمرکز شهرک پتروشیمی مکران در دست ساخت است.

پروژه شامل واحدهای اصلی زیر می‌باشد:

  • واحد تامین برق و بخار و پست و کلیدخانه
  • واحد آفسایت و اینترکانکتینگ
  • واحد آبگیر و آب شیرین کن (خارج از مجتمع)
  • واحد تصفیه پساب

واحد تامین برق و بخار و پست کلیدخانه

برق مورد نیاز واحدهای پتروشیمی و همچنین برق مورد نیاز واحد آبگیر و آب شیرین‌کن از دو طریق تامین می‌گردد:

  • احداث نیروگاه تولید همزمان برق و بخار مشتمل بر یک واحد توربین ژنراتورگازی MGT70 با ظرفیت اسمی ۱۸۳ مگاوات در شرایط ایزو (ISO) و چهار دستگاه بویلر یوتیلیتی (Boiler Package) هریک به ظرفیت ۱۸۰ تن در ساعت به همراه تمامی تجهیزات جانبی و تأسیسات مورد نیاز جهت بهره‌برداری از نیروگاه
  • اتصال به شبکه برق سراسری ۲۳۰ کیلو ولت از طریق احداث پست۲۳۰ کیلو ولت AIS و احداث خطوط انتقال۲۳۰ کیلو ولت از نیروگاه چابهار-نیکشهر به پست و از پست تا شهرک پتروشیمی نگین مکران و نیز احداث خطوط انتقال ۲۳۰ کیلو ولت بین شهرک پتروشیمی مکران و ساختگاه آبگیر و آب شیرین کن

میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل پروژه‌های در حال احداث جهت تامین برق و بخار به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نیروگاه تولید همزمان برق و بخار ۷۱.۲۵%
توربین ژنراتور گازی ۸۹.۱%
بویلر پکیج شماره ۱ ۸۰.۱%
بویلر پکیج شماره ۲ ۸۰.۰۸%
بویلر پکیج شماره ۳ ۷۹.۶۷%
بویلر پکیج شماره ۴ ۷۹.۴۷%
پست AIS 230 کیلو ولت و خطوط انتقال ۹۵.۶۲%
پست ۲۳۰ AIS کیلو ولت ۹۳.۵۸%
خطوط انتقال برق از پست AIS تا شهرک پتروشیمی ۹۷.۷۳%
خطوط انتقال برق از شهرک پتروشیمی تا آبگیر ۹۹.۰۷%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

نیروگاه تولید همزمان برق و بخار

مپنا توسعه ۳

آفاق انرژی پارس

۷۱.۲۵ %

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

توربین ژنراتور گازی

۸۹.۱۰ %

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

بویلر پکیج شماره ۱

۸۰.۱۰ %

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

بویلر پکیج شماره ۲

 ۸۰.۰۸ %

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بویلر پکیج شماره ۳

۷۹.۶۷ %

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

بویلر پکیج شماره ۴

۷۹.۴۷ %

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

پست AIS 230 کیلو ولت و خطوط انتقال

مپنا توسعه ۳

آفاق انرژی پارس

۹۵.۶۲ %

۱۴۰۲/۱۲/۲۸

پست AIS 230 کیلو ولت

۹۳.۵۸ %

۱۴۰۲/۱۲/۲۸

خطوط انتقال برق از پست AIS تا شهرک پتروشیمی

 ۹۷.۷۳ %

۱۴۰۲/۱۲/۱۸

خطوط انتقال برق از شهرک پتروشیمی تا آبگیر

۹۹.۰۷ %

۱۴۰۲/۱۲/۱۸

واحد آفسایت و اینترکانکتینگ

واحد آفسایت و اینترکانکتینگ بمنظور برقراری ارتباط بین واحدهای پتروشیمی و واحدهای یوتیلیتی تعریف گردیده و از طریق این واحد خوراک و سرویس‌های جانبی مورد نیاز در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار گرفته و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی جهت انتقال به بندر شهید بهشتی به مخازن میانی واقع در واحد یوتیلیتی متمرکز منتقل می‌گردند. با این توصیف این واحد مشتمل بر خطوط لوله انتقال گاز طبیعی مورد نیاز جهت سوخت و خوراک، خطوط انتقال و توزیع برق، خطوط لوله انتقال بخار، خطوط لوله انتقال پساب صنعتی، خطوط لوله انتقال آب مورد نیاز جهت تامین آب آتش‌نشانی، آب سرویس، آب کولینگ و آب برگشتی، خطوط انتقال متانول، پمپ‌های انتقال، مخازن بتنی ذخیره آب آتش‌نشانی، سیستم‌های امنیتی، تامین شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی.
میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل پروژه‌های در حال احداث جهت برقراری ارتباط سرویس‌های جانبی و آفسایت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مرحله اول برقراری ارتباط سرویس‌های جانبی و آفسایت ۷۱.۲۵%
توربین ژنراتور گازی ۸۹.۱%
بویلر پکیج شماره ۱ ۸۰.۱%
بویلر پکیج شماره ۲ ۸۰.۰۸%
بویلر پکیج شماره ۳ ۷۹.۶۷%
بویلر پکیج شماره ۴ ۷۹.۴۷%
مخازن بتنی ذخیره آب آتش‌نشانی ۵۹.۹۹%
مخزن اول ذخیره آب آتش‌نشانی ۱۰۰%
مخزن دوم ذخیره آب آتش‌نشانی ۳۰.۰۶%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

مرحله اول برقراری ارتباط سرویس‌های جانبی و آفسایت

تیو انرژی

آرمان انرژی مکران

۳۴.۴۹ %

۱۴۰۴/۰۵/۰۳

مهندسی

۷۵.۶۳ %

۱۴۰۳/۰۳/۱۶

خرید

۳۹.۶۸ %

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

ساختمان و نصب

 ۲۸.۷۳ %

۱۴۰۴/۰۴/۱۱

راه‌اندازی

۰ %

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مخازن بتنی ذخیره آب آتش‌نشانی

۵۹.۹۹ %

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مخزن اول ذخیره آب آتش‌نشانی

شیمبار

پارس پیاب

۱۰۰ %

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مخزن دوم ذخیره آب آتش‌نشانی

آرمه‌نو

پارس پیاب

 ۳۰.۰۶ %

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

واحد آبگیر و آب‌شیرین‌کن

بمنظور تامین آب مورد نیاز شهرک پتروشیمی مکران فاز اول واحد آبگیر با قابلیت برداشت آب به میزان ۵۶۰ هزار مترمکعب در شبانه روز در زمینی به مساحت ۱.۶ هکتار واقع در منطقه رمین در حال احداث می‌باشد. این پروژه شامل احداث دو سازه بتنی جهت برداشت آب، دو خط لوله جهت آبگیری و یک خط لوله آبریز از جنس بتن مسلح که به روش میکروتونلینگ در حال اجرا می‌باشند، خطوط لوله انتقال آب دریا از آبگیر به آب شیرین‌کن و انتقال پساب از آب شیرین‌کن به آبگیر از جنس کربن استیل با پوشش داخلی، خطوط لوله کلرزنی از جنس HDPE که داخل خطوط لوله آبگیری اجرا می‌گردند، جاده دسترسی ساختگاه آبگیر به آب شیرین‌کن به طول تقریبی ۱ کیلومتر به همراه تجهیزات مورد نیاز می‌باشد
آب برداشت شده از دریا جهت شیرین‌سازی به واحد آب شیرین‌کن با روش اسمز معکوس بصورت دو گذر و با ظرفیت شیرین‌سازی ۴۸ هزار متر مکعب آب در فاز اول با TDS 20 ppm که در ساختگاهی به مساحت ۷ هکتار در حال احداث می‌باشد ارسال می‌شود. گذر اول شیرین‌سازی شامل ۶۹۰ دستگاه Pressure Vessel و ۴،۸۳۰ ممبران و گذر دوم شامل ۲۴۰ دستگاه Pressure Vessel و ۱،۶۸۰ ممبران می‌باشد.
میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل پروژه‌های در حال احداث جهت تامین آب مورد نیاز به شرح جدول ذیل می‌باشد:

فاز اول واحد آبگیر ۴۳.۹۶%
مهندسی ۶۰.۰۶%
خرید ۴۹.۴۹%
ساختمان، نصب و راه‌اندازی ۲۳.۴۷%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

فاز اول واحد آبگیر

فن‌آوری فراساحلی دلتا

آفاق انرژی پارس

۴۳.۹۶ %

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مهندسی

۶۰.۰۶ %

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

خرید

۴۹.۴۹ %

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

ساختمان و نصب و راه‌اندازی

 ۲۳.۴۷ %

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

واحد تصفیه پساب

تصفیه‌خانه مرکزی فاضلاب شهرک پتروشیمی مکران با هدف دریافت همزمان POC،COC  (فاضلاب شیمیایی و روغنی) و فاضلاب بهداشتی از واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای یوتیلیتی مستقر در شهرک و حذف آلودگی‌های مربوطه به گونه‌ای که علاوه بر مطابقت با معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست، قابلیت استفاده مجدد بعنوان آب سرویس را نیز داشته باشند، در حال احداث است.
میزان پیشرفت و زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ احداث واحد تصفیه پساب به شرح جدول ذیل می‌باشد:

فاز اول واحد تصفیه پساب ۱۹.۲%
مهندسی ۶۸.۵۴%
خرید ۱۷.۰۷%
ساختمان، نصب و راه‌اندازی ۱۷.۹۹%

عنوان پروژه

پیمانکار

مشاور

پیشرفت

زمان تکمیل (پیش‌بینی)

فاز اول واحد تصفیه پساب

مشارکت پارس گرما – پارس کنسولت

جویاب نو

۱۹.۲۰ %

۱۴۰۶/۰۵/۲۴

مهندسی

۶۸.۵۴ %

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خرید

۱۷.۰۷ %

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ساختمان و نصب و راه‌اندازی

 ۱۷.۹۹ %

۱۴۰۳/۱۱/۲۴