آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت آب‌نیروی مکران (نوبت دوم)

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت آب‌نیروی مکران (نوبت دوم)

www.mokran.ir/?p=527

شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۳۰۰ در نظر دارد حداکثر ۴۹ درصد سهام با نام خود در شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۴۸ و شناسنامه ملی ۱۴۰۰۳۵۰۸۱۵۹ را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی و با شرایط پرداخت نقدی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

نام شرکت سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) تعداد کل سهام  

وضعیت

تعداد سهام قابل واگذاری درصد سهام

قابل واگذاری

قیمت پایه سهم

(ریال)

مبلغ کل پایه سهام قابل واگذاری (میلیون ریال)
شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) ۵۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه در حال تکمیل ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ %۴۹ ۱،۸۵۰،۰۰۰ ۴۵،۳۲۵،۰۰۰

از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ تا روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ در ساعت اداری (۸ الی ۱۵) به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷، طبقه اول، مدیریت حقوقی با شماره تماس ۸۸۷۰۰۷۷۱ داخلی ۱۱۲ و ۱۰۵ با همراه داشتن مدرک معتبر شناسایی (کارت ملی) برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه کتبی جهت اشخاص حقوقی مراجعه نمایند.

موارد قابل توجه مشتریان خرید سهام و شرایط مزایده:

۱) فعالیت اصلی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار: ارائه کلیه خدمات سرمایه­گذاری در طرح­های پتروشیمی، خرید و فروش گاز طبیعی مورد مصرف صنایع مستقر در منطقه آزاد چابهار، انعقاد قرارداد در رابطه با فروش سرویس­های تولیدی با صنایع مستقر در منطقه آزاد چابهار، انجام خدمات مهندسی و اجرایی در رابطه با احداث سرویس­های جانبی، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز و تجهیزات مورد نیاز و سایر فعالیت­های مرتبط با موضوع جهت پیشبرد اهداف شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار.

۲) معرفی مختصر پروژه: پروژه مرحله اول زیرساختهای یوتیلیتی شهرک پتروشیمی مکران، در پیکره هشتم منطقه آزاد چابهار با پیشرفت واقعی حدود ۵۵ درصد در حال احداث می‌باشد. اهم پروژه‌های در حال اجرا در این شرکت پروژه‌های نیروگاه برق و تولید بخار، آبگیر و آب شیرین کن، تصفیه پساب، آفسایت و اینترکانکتینگ، مخازن ذخیره سازی در بندر شهید بهشتی، مخزن ذخیره روزانه در شهرک، خطوط انتقال متانول و آب شیرین، ساختمانهای غیر صنعتی و … می باشد. کلیه مجوزها و قراردادهای لازم از جمله مجوز سازمان محیط زیست، مجوز شرکت ملی پتروشیمی جهت احداث واحدهای فرآیندی، تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی پتروشیمی ایران، تخصیص گاز طبیعی به پروژه توسط وزارت نفت، انعقاد قرارداد اجاره زمین با سازمان بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و … اخذ و منعقد گردیده است. محصولات تولیدی در شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار در زمان بهره‌برداری برق، بخار، آب شیرین، سایر آبهای صنعتی و … و خدمات قابل ارائه توسط این شرکت توزیع گاز (سوخت و خوراک)، انتقال و نگهداری و صادرات متانول تولیدی در واحدهای پتروشیمی و … می باشد.

۳) شرکت در مزایده به منزله قبولی و اطلاع متقاضیان از کلیه تعهدات، بدهی ها، آخرین وضعیت مالی و اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده، تبعات و تعهدات ناشی از سهام مورد ابتیاع بوده و حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نداشته و هرگونه ادعای احتمالی در حال و آتی را از خود سلب و ساقط می نمایند. شرایط و مندرجات موضوع مورد معامله در اسناد مزایده تحویل متقاضیان خواهد شد و رعایت کلیه شرایط برای متقاضیان الزامی است.

۴) حداکثر درصد سهام قابل واگذاری ۴۹% و حداقل سهام قابل واگذاری ۱۰% می باشد. بدیهی است جهت در اختیار داشتن سهام مدیریتی، متقاضیان می بایست نسبت به خرید حداقل ۱۷% از سهام شرکت اقدام نمایند.

۵) قیمت مندرج در جدول فوق، قیمت پایه سهام قابل واگذاری می‌باشد و بدیهی است که بالاترین قیمت پیشنهادی، برنده یا برندگان را مشخص و مبنای محاسبات مبلغ معامله قرار می‌گیرد.

۶) پس از برگزاری مزایده و انتخاب برنده یا برندگان مزایده، برنده یا برندگان می بایست حداقل ۵۰ درصد از مبلغ معامله را همزمان با امضاء قرارداد پرداخت نمایند. الباقی ثمن معامله همزمان با نقل و انتقال سهام در دفتر نقل و انتقال سهام شرکت، می بایست تسویه گردد. چنانچه برنده یا برندگان مزایده ظرف مهلت مقرر (حداکثر ۱۰ روز کاری) از تاریخ دریافت نامه مزایده گزار مبنی بر برنده شدن ایشان در مزایده، نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت ثمن نقدی معامله اقدام ننمایند، هیچگونه ادعایی نسبت به سپرده یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده نداشته و سپرده یا ضمانتامه بانکی شرکت در مزایده ایشان، به نفع مزایده گزار ضبط خواهد شد.

۷) شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، تحت هیچ شرایطی حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و هیچ اعتراضی در این خصوص از متقاضیان مسموع نبوده و محکوم به رد است. به پیشنهادات مخدوش، مشروط، فاقد سپرده یا ضمانتنامه بانکی، بدون مهر و امضاء و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ و ساعت تعیین شده جهت تحویل مدارک واصل می‌‌شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸) سپرده شرکت در مزایده:

سپرده شرکت در مزایده به دو روش قابل ارائه خواهد بود: الف) ۵ درصد مبلغ ارزش پایه بر مبنای میزان سهام درخواستی متقاضیان که بایستی به شماره شبا IR38 0120 0200 0000 5566 2587 34 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران واریز و اصل رسید واریز وجه مزبور ضمیمه پیشنهاد در پاکات مربوطه ظرف مهلت مقرر در همین آگهی به مزایده گزار تحویل گردد. ب) به میزان ۵ درصد مبلغ ارزش پایه بر مبنای میزان سهام درخواستی، متقاضیان ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مزایده قابل استعلام در سامانه سپام، دریافت و اصل ضمانتنامه مزبور ضمیمه پیشنهاد در پاکات مربوطه ظرف مهلت مقرر در همین آگهی به مزایده گزار تحویل گردد.

سپرده شرکت در مزایده برای شرکت کنندگان برنده که سپرده مذکور را به حساب شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران واریز نموده باشند، به عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب گردیده و برای سایر شرکت کنندگان حداکثر تا ۱۰ روز کاری پس از بازگشایی پاکات و تعیین برنده یا برندگان مزایده، عودت خواهد گردید.

۹) کلیه پیشنهادها می‌بایست به صورت در بسته و لاک و مهر شده و به صورت مجزا بدون هرگونه ابهام و قید و شرط در سه پاکت، شامل: پاکت (الف) حاوی اصل رسید پرداخت سپرده شرکت در مزایده یا ضمانتنامه بانکی، (ب) اوراق و اسناد امضاء شده مزایده و سایر اسناد و مدارک، (ج) پیشنهاد مالی، حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ به دبیرخانه حقوقی شرکت به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷، تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱۰) انعقاد قرارداد با برنده یا برندگان مزایده منوط به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم از سوی برنده یا برندگان مزایده از جمله، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، اثبات توان مالی و فنی و … می باشد.

۱۱) پاکات پیشنهادات دریافتی راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ در محل دفتر مرکزی این شرکت بازگشایی می‌گردد.

شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران

تصاویر مرتبط با خبر

بنر مناسبتی

آخرین اخبار شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --